İlyas Temel ŞAFAK

Öğretim Görevlisi

Proje ekibinde görev aldığım Erdemliler Derneği’nin yeni projesi, İçişleri Bakanlığı desteği ile gerçekleştireceğimiz “Yerel Dernekler El Ele”

Projeyle ilgili çalışmalarımızı dernek web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebileceksiniz.

Yakın zamanda proje hazırlık toplantımızı çevrimiçi olarak gerçekleştirdik.

www.erdemliler.net


BASIN BİLDİRİSİ


Erdemliler Derneği’nden Altıncı Ulusal Proje : “YEREL DERNEKLER EL ELE”

Erdemliler Derneği’nin, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla ilişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “YEREL DERNEKLER EL ELE” projesiyle, Düzce ve ilçelerinde bulunan yerel derneklere, planlı faaliyet gerçekleştirme, projeli çalışma yetenek ve kabiliyeti kazandırma amaçlanıyor.

Çilimli’de faaliyet gösteren, bugüne kadar birçok yerel ve ulusal projeyi başarıyla gerçekleştiren Erdemliler Derneği tarafından, 01.12.2020 – 30.06.2021 tarihleri arasında hayata geçirilecek olan projenin ortakları ise Düzce İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, Düzce İl Müftülüğü ve Düzce İl Sağlık Müdürlüğü.

Proje Koordinatörü Hasan KARADAYI; “Vakıf medeniyetinden gelen aziz milletimizin, sivil toplum bilinç ve kabiliyeti son yüzyılda körelme noktasına gelmiş ve insanımız STK üyesi olmanın potansiyel sorun gibi algılandığı zaman tünellerinden geçmiştir. Türk İslam tarihinde görkemli vakıf çalışmaları yapılan Osmanlı coğrafyası başta olmak üzere, Ortadoğu, Afrika ve Balkanlar’dan uzak doğuya kadar ulaşılan her coğrafyada halen devam eden ve insanlığa mal olmuş eser ve kurumları görmekteyiz. Son yıllarda insanımızın özünde bulunan diğerkâmlık istek ve iradesinin ortaya çıktığını ancak yerelde kurulan ve ulusal düzeyde teşkilatlanmış sivil toplum örgütleriyle bağlantısı bulunmayan derneklerimizin, mevzuat, projeli, planlı ve düzenli etkinlik ve faaliyet gerçekleştirmede sıkıntılar yaşadığını görmekteyiz. Büyük heveslerle kurulan bu yerel derneklerin, planlı ve projeli çalışma yeteneklerinden yoksun olmalarından dolayı, canlılıklarını kısa zamanda kaybettiklerini müşahede ediyoruz.

Hayata geçireceğimiz “Yerel Dernekler El Ele” projesiyle, yerel derneklerimizin idari, mali ve denetim mekanizmalarının geliştirilmesine katkı vermek, Kamu-STK ilişkilerinin gelişimine katkıda bulunmak, iyi örneklerin paylaşılması ve yaygınlaşmasını sağlamak, sivil toplum üyesi olma bilinç ve isteğini artırmak, yerel derneklere ortak etkinlik gerçekleştirme kabiliyeti kazandırmak istiyoruz. 

Özellikle ilimizdeki yerel insani faaliyetler, din hizmetleri ve çevre ile ilgili kurulmuş olanlar başta olmak üzere, derneklere; proje yapma kabiliyeti kazandırma, kamu kurumları ile ilgili ilişkilerini ve işbirliğini geliştirme, STK mevzuatları hususunda bilgi ve bilinçlerini artırma, ortak amaç taşıyan derneklerde birlikte hareket edebilme, işbirliği yapma istek ve iradeleri hususunda farkındalık kazandırılacaktır.

Proje uygulamaları Covid-19 sürecinde çevrimiçi gerçekleştirilecek olup, yerel derneklerle yapılacak anket çalışmasıyla, eğitimler ve saha çalışmalarında öncelikli konular belirlenecek, rol model olabilecek derneklere danışmanlık, organizasyon ve etkinlik destekleri sağlanacaktır. 7 aylık süreçte yapılacak çalışmalarda derneklerle iletişim ve eğitimlerde İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, ilimizdeki yerel derneklerin büyük bir kısmını oluşturan din hizmetleri ve cami dernekleri ile istişare, iletişim ve eğitim hususunda Düzce İl Müftülüğü, Covid-19 salgın hastalıkla mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü’nün destekleri ile bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yapacağız. Projemiz ilimize ve tüm derneklerimize hayırlı olsun.” dedi.

Dernek ve proje faaliyetleriyle ilgili güncel bilgilere www.erdemliler.net adresinden ulaşabilirsiniz.

Loading