İlyas Temel ŞAFAK

Öğretim Görevlisi

Yerel Dernekler El Ele Projemizin Anket Çalışması Başladı

>> DÜZCE ve İLÇELERİNDEKİ YEREL DERNEK YÖNETİCİLERİNİN ANKETİMİZE KATILIMINI RİCA EDERİZ

> Düzce ve ilçelerinde bulunan yerel derneklere iletişim, projeli çalışma kabiliyeti kazandırma, idari, mali mekanizmalarının geliştirilmesine katkı vermek, Kamu-STK ilişkilerinin gelişimi, iyi örneklerin paylaşılması, yaygınlaştırılması ve ortak etkinlik gerçekleştirme kabiliyeti kazandırmak amacıyla Erdemliler Derneği tarafından yürütülen, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, yerel derneklerin güçlü ve zayıf yönlerini tespit amacıyla hazırlanan “SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA İYİ YÖNETİŞİM VE KAPASİTE GELİŞTİRME ALGISININ ÖLÇÜLMESİ ANKETİ” Düzce merkez ve ilçelerdeki yerel derneklerin yöneticilerinin erişimine açıldı.
>> 20 Ocak 2021 tarihine kadar açık olacak anketimiz, hem çevrimiçi (bit.ly/yereldernekler) hem de gerekli tedbirler alınarak yüz yüze yapılacaktır. Derneklerimizin yönetim kadrosunda bulunan tüm dernek yöneticilerinin katılabileceği anket ve sonrasında yapılacak değerlendirmeyle, bir sonraki aşama olan eğitim konularını belirleyeceğiz. Dernek yöneticilerimizin görüşleri, tespitleri doğrultusunda projemizin ileriki safha etkinlik ve faaliyetleri de şekillenmiş olacaktır.
>>> Kurulduğu günden bu güne gerek ulusal, gerek bölgesel ölçekte çalışmalar gerçekleştiren Derneğimiz, bu proje ile tecrübelerini paylaşmanın yanında saha da gerçekleştirilen özgün çalışmaları da tespit ederek kayıt altına almayı ve yine özgün projelere destek vermeyi hedeflemektedir.
Projemiz ve derneğimizle ilgili detaylı bilgi almak isterseniz www.erdemliler.net web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Erdemliler Derneği
@yerelderneklerelele

Loading