İlyas Temel ŞAFAK

Öğretim Görevlisi

İşletmeFakültesi